Sırt İlaçlama Makinaları EFCO / Mistblowers
İLAÇLAMA MAKINALARI / MISTBLOWERS


AT 2090

Motor Gücü 5 HP
Silindir Hacmi 72,4 cc
S?v? At?? Kapasitesi 180 litre/saat
S?v? At?? mesafesi 12 - 14 metre
Toz At?? Mesafesi 14 - 15 mt
?laç Kapasitesi 14 Litre
A??rl?k 12,8 kg
Ekinlerin, küçük bitki ve fidanl?klar?n ilaçlanmas?nda kullan?lan EFCO AT2090 , ayn? zamanda kolayl?kla adapte edilebilen opsiyonel tozlama kiti ile de geni? kullan?m olana?? sunar. EFCO AT2090 , dinamik balansl? alüminyum fan? sayesinde titre?imi kaydade?er oranda dü?ürülmü? olup, vatkal? s?rt ask?s? ve zekice tasarlanan omuz kay??lar? ile maksimum kullan?c? konforu sa?lar.