Home

Anasayfa/ Home Page arrow Bahçe Gurubu/Garden arrow Agaç Kesme arrow Hobi Kullanımlar / Hobby Usage

Hobi Kullanımlar / Hobby Usage PDF Yazdır E-posta

HOBİ SINIFI BENZİNLİ AĞAÇ KESME MAKİNALARI / GASOIL CHAIN SAWS FOR HOBBY CLASS

936

Silindir Hacmi 35,2 cc
Motor Gücü 2,1 HP
K?lavuz Boyu 41 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 91-28,5
A??rl?k (kg) 4
Kullan?m Amac? Hobi
Güç ve hafifli?in muhte?em birlikteli?i olarak tan?mlanan OLEO-MAC 936 MOTORLU TESTERE , kusursuz kesme performans? ile kullan?c? konforunu birle?tirmeyi ba?arm??t?r. Motordan 5 titre?im önleyici eleman ile ayr?lan entegre kabza ve depolu yekpare ünitesi ile OLEO-MAC 936 MOTORLU TESTERE emsallerinden ayr?l?r. MOTORLU TESTERE ODUN KESME A?AÇ KESME Otomatik çal??t?rma sistemi ve Primer sistem özellikleri sayesinde, kullan?c?ya her hava ko?ulunda sorunsuz ve kolay çal??t?rma olana?? sunan OLEO-MAC 936 MOTORLU TESTERE 'nin, her hangi bir alet veya tak?m gerektirmeksizin kolayl?kla aç?labilen filtre/buji kapa??n?n da sayesinde bak?m? son derece kolayd?r.

940 C

Silindir Hacmi 39 cc
Motor Gücü 2,4 HP
K?lavuz Boyu 43 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 3,25-33
A??rl?k (kg) 4,1
Kullan?m Amac? Hobi
Bu güçlü ve hafif testereler, dü?ük devirlerde dahi üretebildikleri yüksek kesme güçleri ile budama, odun kesme, orta ve büyük boyutlu a?açlar?n kesimi gibi yar? profesyonel ve profesyonel tar?m amaçl? kullan?mlar için idealdir. Yeni 940 model testereler, yak?t hava kar???m oran?n?n her daim sabit tutulmas?n? sa?layan kompansatörlü karbüratörleri sayesinde motordan al?nan gücün ve verimlili?in sürekli olarak en yüksek düzeyde kalmas? sa?lan?rken, kullan?c?n?n i?i çok ciddi oranda kolayla?t?r?lm?? olur. Dekompresör, Primer sistem ve yar? otomatik jigle özellikleri ile her ko?ul alt?nda sorunsuz ve kolay ilk çal??t?rma imkan? sunar.Motordan ayr?lm?? olan tek parçal?k kabza/sap k?sm? mükemmel manevra yetene?i sa?lar.

136

Motor Gücü 2,1 HP
Silindir Hacmi 35,2 cc
K?lavuz Boyu 41 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 91-28,5
A??rl?k 4 kg
Kullan?m Amac? Hobi
Güç ve hafifli?in muhte?em birlikteli?i olarak tan?mlanan bu modeller, kusursuz kesme performans? ile kullan?c? konforunu birle?tirmeyi ba?arm??t?r. Motordan 5 titre?im önleyici eleman ile ayr?lan entegre kabza ve depolu yekpare ünitesi ile emsallerinden farkl?d?r. Otomatik çal??t?rma sistemi ve Primer sistem sayesinde, kullan?c?ya her hava ko?ulunda sorunsuz ve kolay çal??t?rma olana?? sunar. Her hangi bir alet veya tak?m gerektirmeksizin kolayl?kla aç?labilen filtre/buji kapa?? sayesinde bak?m? son derece kolayd?r.

140 S

Motor Gücü 2,4 HP
Silindir Hacmi 39 cc
Silindir Hacmi 39 cc
K?lavuz Boyu 43 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 3,25-33
A??rl?k 4,1 kg
K?lavuz Boyu 43 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 3,25-33
A??rl?k (kg) 4,1
Kullan?m Amac? Hobi
Güç ve hafifli?in muhte?em birlikteli?i olarak tan?mlanan EFCO 140S testereler, kusursuz kesme performans? ile kullan?c? konforunu birle?tirmeyi ba?arm??t?r. Motordan 5 titre?im önleyici eleman ile ayr?lan entegre kabza ve depolu yekpare ünitesi ile emsallerinden farkl?d?r. Otomatik çal??t?rma sistemi ve Primer sistem sayesinde, kullan?c?ya her hava ko?ulunda sorunsuz ve kolay çal??t?rma olana?? sunar. Her hangi bir alet veya tak?m gerektirmeksizin kolayl?kla aç?labilen filtre/buji kapa?? sayesinde bak?m? son derece kolayd?r.

MKS 35/35

Silindir Hacmi 35 cc
Motor Gücü 1,7 HP
K?lavuz Boyu 35 cm
Zincir Ölçüsü (di?) 91/26
A??rl?k (kg) 7,5
Kullan?m Amac? Hobi
Robust, but nevertheless a handy motor chainsaw for universal use. Ideal for felling, clearing of underbrush and debranching of trees. The ergonomically design handles and the anti-vibrations system warrant a lasting fatigueless job. The electronic ignition is resistant against dirt, humidity as well as changes in temperature and allows easing starting and uninterrupted motor operation. Ideal for light forestry work, construction and cutting of firewood.