Home

Anasayfa/ Home Page arrow Bahçe Gurubu/Garden arrow Agaç Kesme arrow Amatör (Yarı Profesyonel) Kullanım / Semi-Proff Usage

Amatör (Yarı Profesyonel) Kullanım / Semi-Proff Usage PDF Yazdır E-posta

HOBİ SINIFI BENZİNLİ AĞAÇ KESME MAKİNALARI / GASOIL CHAIN SAWS FOR HOBBY CLASS

947

Silindir Hacmi 45 cc
Motor Gücü 3,1 HP
K?lavuz Boyu 46 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 3,25-36
A??rl?k (kg) 4,9
Kullan?m Amac? Amatör-Yarı Profesyonel
947 Bu güçlü ve hafif testereler, düşük devirlerde dahi üretebildikleri yüksek kesme güçleri ile budama, odun kesme, orta ve büyük boyutlu ağaçların kesimi gibi yarı profesyonel ve profesyonel tarım amaçlı kullanımlar için idealdir.

952

Motor Gücü 3,4 HP
Silindir Hacmi 51.7 cc
K?lavuz Boyu 46 cm
A??rl?k (kg) 5 kg
Kullan?m Amac? Amatör-Yar? Profesyonel
GÜÇ, ERGONOMİ, KONFOR... OLEOMAC 952 Model güçlü ve hafif benzin motorlu testereler , düşük devirlerde dahi üretebildikleri yüksek kesme güçleri sayesinde budama, odun kesme, orta ve büyük boyutlu ağaçların kesimi gibi yarı profesyonel ve profesyonel amaçlı kullanımlar için idealdir. OLEOMAC 952 Model motorlu testereler in, yakıt hava karışım oranının her daim sabit tutulmasını sağlayan kompansatörlü karbüratörleri sayesinde motorun üretti?i gücün ve verimlili?in sürekli olarak en yüksek düzeyde kalmas? sa?lan?rken, kullan?c?n?n i? an?nda yüksek konfor ile çal??mas?na da olanak sa?lanm?? olur. Dekompresör, Primer sistem ve yar? otomatik jigle özellikleri ile her koşul altında sorunsuz ve kolay ilk çalıştırma imkanı sunar. Motordan ayrılmış olan tek parçalık kabza/sap kısmı mükemmel manevra yeteneği sağlar. OLEOMAC 952 Model motorlu testereler alet ve takım gerektirmeksizin kolaylıkla açılabilen kendinden temizlemeli naylon hava filtresinin koruyu filtre kapağı ve yan tarafında bulunan zincir gergi ayarı ile bakımı son derece kolay hale getirilmiştir.

147

Motor Gücü 3,1 HP
Silindir Hacmi 45 cc
K?lavuz Boyu 46 cm
A??rl?k 4,9 kg
Zincir Ölçüsü - Di? 3,25-36
Kullan?m Amac? Amatör-Yar? Profesyonel
Bu güçlü ve hafif testereler, dü?ük devirlerde dahi üretebildikleri yüksek kesme güçleri ile budama, odun kesme, orta ve büyük boyutlu a?açlar?n kesimi gibi yar? profesyonel ve profesyonel tar?m amaçl? kullan?mlar için idealdir. Yeni 147 model testereler, yak?t hava kar???m oran?n?n her daim sabit tutulmas?n? sa?layan kompansatörlü karbüratörleri sayesinde motordan al?nan gücün ve verimlili?in sürekli olarak en yüksek düzeyde kalmas? sa?lan?rken, kullan?c?n?n i?i çok ciddi oranda kolayla?t?r?lm?? olur. Dekompresör, Primer sistem ve yar? otomatik jigle özellikleri ile her ko?ul alt?nda sorunsuz ve kolay ilk çal??t?rma imkan? sunar. Motordan ayr?lm?? olan tek parçal?k kabza/sap k?sm? mükemmel kullan?m imkan? sunar.
Alet ve tak?m gerektirmeksizin kolayl?kla aç?labilen kendinden temizlemeli naylon hava filtresini koruyusu filtre kapa?? ve yan taraf?nda bulunan zincir gergi ayar? ile bak?m? mümkün oldu?unca kolay hale getirilmi?tir.

152

Motor Gücü 3,4 HP
Silindir Hacmi 51,7 cc
K?lavuz Boyu 46 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 3,25-36
A??rl?k 5,0 kg
Kullan?m Amac? :Amatör-Yar? Profesyonel
Bu güçlü ve hafif testereler, dü?ük devirlerde dahi üretebildikleri yüksek kesme güçleri ile budama, odun kesme, orta ve büyük boyutlu a?açlar?n kesimi gibi yar? profesyonel ve profesyonel tar?m amaçl? kullan?mlar için idealdir. Yeni 152 model testereler, yak?t hava kar???m oran?n?n her daim sabit tutulmas?n? sa?layan kompansatörlü karbüratörleri sayesinde motordan al?nan gücün ve verimlili?in sürekli olarak en yüksek düzeyde kalmas? sa?lan?rken, kullan?c?n?n i?i çok ciddi oranda kolayla?t?r?lm?? olur. Dekompresör, Primer sistem ve yar? otomatik jigle özellikleri ile her ko?ul alt?nda sorunsuz ve kolay ilk çal??t?rma imkan? sunar. Motordan ayr?lm?? olan tek parçal?k kabza/sap k?sm? mükemmel kullan?m imkan? sunar. Alet ve tak?m gerektirmeksizin kolayl?kla aç?labilen kendinden temizlemeli naylon hava filtresini koruyusu filtre kapa?? ve yan taraf?nda bulunan zincir gergi ayar? ile bak?m? mümkün oldu?unca kolay hale getirilmi?tir.

MKS 38/45

Silindir Hacmi 38 cc
Motor Gücü 2,1 HP
K?lavuz Boyu 45 cm
Zincir Ölçüsü (di?) 91/30
A??rl?k (kg) 7,8
Kullan?m Amac? Amatör-Yar? Profesyonel
Robust, but nevertheless a handy motor chainsaw for universal use. Ideal for felling, clearing of underbrush and debranching of trees. The ergonomically design handles and the anti-vibrations system warrant a lasting fatigueless job. The electronic ignition is resistant against dirt, humidity as well as changes in temperature and allows easing starting and uninterrupted motor operation. A professional universal type chainsaw for frames, landscaping, construction and for cutting of firewood.