Home

Anasayfa/ Home Page arrow Bahçe Gurubu/Garden arrow Agaç Kesme arrow Profesyonel Kullanım / Proffesional Usage

Profesyonel Kullanım / Proffesional Usage PDF Yazdır E-posta

PROFESYONEL BENZİNLİ AĞAÇ KESME MAKİNALARI / PROFFESIONAL CHAIN SAWS

962

Silindir Hacmi 61,5 cc
Motor Gücü 4,7 HP
K?lavuz Boyu 51 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 3/8-34
A??rl?k (kg) 5,5
Kullan?m Amac? Profesyonel
Kendi s?n?f?nda a??rl?k/güç oran? k?yas?nda lider… Farkl? devirlerdeki sabit tork sa?layan geli?kin motoru ile kullan?c?ya en üst düzeyde çal??ma esnekli?i sunar. Hem hafif, hem güçlü… De?i?tirilebilir burunlu ve artt?r?lm?? ya?lama özelli?ine sahip profesyonel k?lavuz ile ekipmanland?r?lm?? olup, dekompresörlü silindiri ile minimum efor ile ilk çal??t?rma imkan? sa?lar. Kendinden temizlemeli naylon hava filtresi, her ko?ulda makinenin kolay çal??mas?n? sa?layan "Primer" sistemi, zincir yakalay?c? özelli?i, kendinden ayarlamal? rimi, ayarlanabilir ya? pompas? ve benzeri geli?kin özellikleri ile profesyonel kullan?c?n?n ihtiyaçlar?na uygunluk göstermekte, ülkemizde ve dünyada kendi kategorisinde lider ürünler aras?nda bulunmaktad?r.

965 HD

Silindir Hacmi 63,4 cc
Motor Gücü 4,3 HP
K?lavuz Boyu 51 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 3/8-34
A??rl?k (kg) 5,8
Kullan?m Amac? Profesyonel
965HD En hassas ve yüksek çaba gerektiren i?leri de içeren ?ekilde her durumda de?i?meyen motor verimlili?i sa?lamak amac?yla tasarlanm?? ve geli?tirilmi?tir.Maksimum güvenilirlik, kabal?k ve güç bu ürün için söylenebilecekler aras?nda ilk akla gelenlerdir. Dü?ük devirlerde dahi tork art??? ile sabit verimi sa?lanmakta, kesme gücü korunmaktad?r. En zor ko?ullardaki uzun süreli çal??malar esnas?nda dahi de?i?meyen bu özelli?i ile profesyonellerin tam onay?n? almay? ba?arm?? olan 965 HD, gücü yak?t tasarrufu ile birle?tirme konusunda da liderdir.

971

Silindir Hacmi 70,8 cc
Motor Gücü 5,1 HP
K?lavuz Boyu 58 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 3/8-36
A??rl?k (kg) 6,6
Kullan?m Amac? Profesyonel
971 Mükemmel performans? ve yüksek gücü, ileri güvenlik ve konfor ile birle?tiren profesyonel testereler… De?i?tirilebilir burunlu ve artt?r?lm?? ya?lama özelli?ine sahip profesyonel k?lavuz ile ekipmanland?r?lm?? olup, dekompresörlü silindiri ile minimum efor ile ilk çal??t?rma imkan? sa?lar. Temizlenmeyi kolayla?t?ran ve çabukla?t?ran kendinden temizlemeli naylon hava filtresi çal??ma verimini artt?rt?r. Zincir yakalay?c? özelli?i, kendinden ayarlamal? rimi, ayarlanabilir ya? pompas? ve benzeri geli?kin özellikleri ile profesyonel kullan?c?n?n ihtiyaçlar?na uygunluk göstermekte, ülkemizde ve dünyada kendi kategorisinde lider ürünler aras?nda bulunmaktad?r.

981

Silindir Hacmi 80,7 cc
Motor Gücü 5,7 HP
K?lavuz Boyu 64 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 3/8-40
A??rl?k (kg) 6,8
Kullan?m Amac? Profesyonel
De?i?tirilebilir burunlu ve artt?r?lm?? ya?lama özelli?ine sahip profesyonel k?lavuz ile ekipmanland?r?lm?? olup, dekompresörlü silindiri ile minimum efor ile ilk çal??t?rma imkan? sa?lar. Temizlenmeyi kolayla?t?ran ve çabukla?t?ran kendinden temizlemeli naylon hava filtresi çal??ma verimini artt?rt?r. Zincir yakalay?c? özelli?i, kendinden ayarlamal? rimi, ayarlanabilir ya? pompas? ve benzeri geli?kin özellikleri ile profesyonel kullan?c?n?n ihtiyaçlar?na uygunluk göstermekte, ülkemizde ve dünyada kendi kategorisinde lider ürünler aras?nda bulunmaktad?r.

999 F

Silindir Hacmi 101 cc
Motor Gücü 6,8 HP
K?lavuz Boyu 91 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 404-40
A??rl?k (kg) 10
Kullan?m Amac? Profesyonel
Küçük bir ay? gücünde…
Dövme ve büyük boy motor ?aft?, elmas ile i?lenmi? çift segmanl? pistonu ve yüksek kalitedeki rulmanlar? sayesinde 2000 saatlik çal??ma güvencesi verir. Motor so?uk iken çal??ma esnas?nda devri düzenleyen rpm governor sistem ile motorun ömrünün artmas? sa?lan?r. 999F model motorlu testereler özel tasar?m üç elemanl? hava filtreleri ve özel susturucu tasar?mlar?yla a??r hizmet ?artlar?na maksimum uyum sa?lar.

156

Motor Gücü 4,1 HP
Silindir Hacmi 56,5 cc
K?lavuz Boyu 51 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 3/8"-34
A??rl?k 5,5 kg
Kullan?m Amac? Profesyonel
Hem hafif, hem güçlü…
Farkl? devirlerde sabit tork sa?layan geli?kin motoru ile kullan?c?ya en üst düzeyde çal??ma esnekli?i sunar. De?i?tirilebilir burunlu ve artt?r?lm?? ya?lama özelli?ine sahip profesyonel k?lavuz ile ekipmanland?r?lm?? olup, dekompresörlü silindiri ile minimum efor ile ilk çal??t?rma imkan? sa?lar. Her ko?ulda makinenin kolay çal??mas?n? sa?layan Primer sistemi ve di?er özellikleri ile profesyonel kullan?c?n?n ihtiyaçlar?na uygunluk göstermekte olan 156 , kategorisinde lider ürünler aras?nda bulunmaktad?r.

162

Motor Gücü 4,7 HP
Silindir Hacmi 61,5 cc
K?lavuz Boyu 51 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 3/8"-34
A??rl?k 5,5 kg
Ya?/Yak?t Tank? Kapasitesi (lt) 0.35 / 0.70
Kullan?m Amac? Profesyonel
Kendi s?n?f?nda a??rl?k/güç oran? k?yas?nda lider…
Farkl? devirlerde sabit tork sa?layan geli?kin motoru ile kullan?c?ya en üst düzeyde çal??ma esnekli?i sunar. De?i?tirilebilir burunlu ve artt?r?lm?? ya?lama özelli?ine sahip profesyonel k?lavuz ile ekipmanland?r?lm??t?r. Dekompresörlü silindiri ile minimum efor ile ilk çal??t?rma imkan? sa?lar. Kendinden temizlemeli naylon hava filtresi, her ko?ulda makinenin kolay çal??mas?n? sa?layan "Primer" sistemi, zincir yakalay?c? özelli?i ve geli?kin özellikleri ile profesyonel kullan?c?n?n ihtiyaçlar?na uygunluk göstermektedir.

165 HD

Motor Gücü 4,3 HP
Silindir Hacmi 63,4 cc
K?lavuz Boyu 51 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 3/8"-34
A??rl?k 5,8 kg
Kullan?m Amac? Profesyonel
En hassas ve yüksek çaba gerektiren i?leri de içeren ?ekilde her durumda de?i?meyen motor verimlili?i sa?lamak amac?yla tasarlanm?? ve geli?tirilmi?tir. Maksimum güvenilirlik, kabal?k ve güç bu ürün için söylenebilecekler aras?nda ilk akla gelenlerdir. Dü?ük devirlerde dahi tork art??? ile sabit verimi sa?lanmakta, kesme gücü korunmaktad?r. En zor ko?ullardaki uzun süreli çal??malar esnas?nda dahi de?i?meyen bu özelli?i ile profesyonellerin tam onay?n? almay? ba?arm?? olan 165 HD, gücü yak?t tasarrufu ile birle?tirme konusunda da liderdir.

171

Motor Gücü 5,1 HP
Silindir Hacmi 70,8 cc
K?lavuz Boyu 58 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 3/8"-36
A??rl?k 6,6 kg
Kullan?m Amac? Profesyonel
Mükemmel performans?n ve yüksek gücün, ileri güvenlik ve konfor ile birle?imi; 171 … De?i?tirilebilir burunlu ve artt?r?lm?? ya?lama özelli?ine sahip profesyonel k?lavuz ile ekipmanland?r?lm?? olup, dekompresörlü silindiri ile minimum efor ile ilk çal??t?rma imkan? sa?lar. Temizlenmeyi kolayla?t?ran kendinden temizlemeli naylon hava filtresi çal??ma verimini artt?rt?r. Zincir yakalay?c? özelli?i, kendinden ayarlamal? rimi, ayarlanabilir ya? pompas? ve benzeri geli?kin özellikleri ile profesyonel kullan?c?n?n farkl? ihtiyaçlar?na uygunluk göstermektedir.

181 TROPICAL

Motor Gücü 5,7 HP
Silindir Hacmi 80,7 cc
K?lavuz Boyu 65 cm
Zincir Ölçüsü - Di? 3/8"-44
A??rl?k 6,8 kg
Kullan?m Amac? Profesyonel
Mükemmel performans, yüksek güç, ileri güvenlik ve konfor; EFCO 181 Motorlu testereler De?i?tirilebilir burunlu ve artt?r?lm?? ya?lama özelli?ine sahip profesyonel k?lavuz ile ekipmanland?r?lm??t?r.Dekompresörlü silindiri ile minimum efor ile ilk çal??t?rma imkan? sa?lar. Temizlenmeyi kolayla?t?ran ve çabukla?t?ran kendinden temizlemeli naylon hava filtresi çal??ma verimini artt?rt?r. Zincir yakalay?c? özelli?i, kendinden ayarlamal? rimi, ayarlanabilir ya? pompas? ve benzeri geli?kin özellikleri ile profesyonel kullan?c?n?n ihtiyaçlar?na uygunluk göstermektedir.